Teknik helt enkelt

VÅRA TJÄNSTER

VVS-teknik
 • VVS-projektering
 • Upphandling med AF och beskrivningar
 • Projektledning, byggledning
 • Ritningsarbeten i CAD och MagiCAD
 • KA-ansvarig
 • Injustering värmesystem
 • Injustering ventilationssystem
Besiktningar
 • OVK-besiktningar, åtgärder
 • Energibesiktningar
 • Egenkontroller
 • Driftoptimering
 • Fastighetsägarens egenkontroll
Energiteknik
 • Utredningar, förstudier och förprojektering
 • Energideklarationer
 • Energikartläggningar
 • Energieffektivisering
 • Värmeplaner
 • Energiplaner
 • Solvärmesystem
 • Bioenergi
 • Energiberäkningar enl BBR
 • Energicoach
 • LCA-analyser och LCC-kalkyler
Teknisk utredning
och mätning
 • Termografering
 • U-värdesmätning
 • Mätning inomhusmiljö
 • Elkvalitetsmätningar, klass A IEC 61000-4-30
 • Radon, PCB
 • Luftflödesmätningar
 • Areaberäkningar och mätning
Service
 • Om- och nybyggnation
 • Reparation
 • Planerat och felavhjälpande underhåll
 • Felsökning med åtgärder
 • Kanalrengöring och injustering
Miljöcertifieringar
 • Miljöbyggnad och Green Building
 • Samordning av hela certifieringsprocessen
 • Beräkningar för energi, inneklimat och dagsljus
 • Utbildningar och workshops
 • Rådgivning